Om oss

Om oss

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.  

Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. Hvert år jobber 7 000 fantastiske frivillige landet over med organiseringen av TV-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer én søndag i oktober. 

Dugnad og tradisjon 

TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der hele Norge deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter, lag og foreninger og lokalsamfunn.  

TV-aksjonen, slik vi kjenner den i dag, har vært gjennomført hver høst siden 1974, men innsamlingsaksjonen er mye eldre. Den aller første gangen NRK stilte seg til rådighet for et veldedig formål var i februar 1946, for aksjonen «Nasjonalhjelpen for krigens ofre og de falnes etterlatte». Kong Haakon var innsamlingsaksjonens høye beskytter, og aksjonens slagord var «Du må ofre noe – mange ofret alt». Flyvåpenet sendte et Catalina-fly og folk fra Nasjonalhjelpen reiste landet rundt for å mobilisere folket til å gi.

NRK 

NRK eier merkevaren TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene som ønsker å få TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan det innsamlede beløpet brukes 

Les mer om utvelgelsesprosessen her. 

Organisering av aksjonen

TV-aksjonen koordineres av et sekretariat som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon.

Ute i hvert enkelt fylke og i storbyene etableres det fylkes- og byaksjonskomiteer. Videre opprettes det rundt 500 kommune- og bydelskomiteer, som består av TV-aksjonens 7 000 frivillige.

I kommunene og nærmiljøene står de frivillige på for å engasjere skoler, næringsliv, trossamfunn, lag og foreninger. De rekrutterer bøssebærere, og organiserer bøsseinnsamlingen. På selve aksjonsdagen besøker 100 000 bøssebærere 2,4 millioner husstander i Norge.  

 

Holdningskampanje

TV-aksjonen er ikke bare en innsamlingsaksjon, det er også en omfattende holdnings- og informasjonskampanje som innebærer bred dekning i media, et eget undervisningsopplegg og samarbeid med det frivillige Norge. I tillegg er det en direktesending på NRK på selve aksjonsdagen, som gir flere hundre tusen seere et godt innblikk i hvordan organisasjonen arbeider og hva TV-aksjonsmidlene skal brukes til. 

FNs bærekraftsmål

Gjennom TV-aksjonen jobber vi både lokalt, nasjonalt og globalt med å oppfylle FNs bærekraftsmål. Selve organiseringen av TV-aksjonen oppfyller bærekraftsmål nummer 17: Samarbeid for å nå målene. Samarbeid er et helt sentralt nøkkelord for å nå verdens viktigste mål. Vi må samarbeide over landegrenser og på tvers av
sektorer. Hver og én av oss kan og bør bidra.

Ved å bidra til Plans arbeid mot barneekteskap jobber vi i år spesielt også mot bærekraftsmål nummer fem; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og det er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030.  

Ikke bare innsamling på bøsse

For privatpersoner er det hovedsakelig på selve TV-aksjonsdagen at man kan gi. Organisasjoner, næringslivsaktører og andre bidragsytere kan velge å gi før aksjonsdagen. Det kan man gjøre ved å registrere beløpene sine på TV-aksjonens giversider (kommer i august) og få en faktura tilsendt, eller ved å bruke Spleis for å starte egne innsamlinger.  

Har du spørsmål om å være bøssebærer, eller om hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? Ta kontakt med  din lokale fylkesaksjonsleder.

Fakta om TV-aksjonen NRK

TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad. 7 000 fantastiske frivillige over hele landet jobber for å mobilisere 100 000 bøssebærere, og organisere TV-aksjonen lokalt. Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik.  

  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen.  
  • 7 000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer.  
  • 100 000 bøssebærere banker på 2,4 millioner dører én søndag i oktober.  
  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn over ni milliarder kroner.
  • Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra dem som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen her.
  • TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon.
  • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte søndag kveld.