VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Utdanningsforbundet Stavanger kr 6 000,- til TV-aksjonen.
  • Jølster Kyrkjelege Fellesråd kr 3 329,- til TV-aksjonen.
  • VARDÅSEN MENIGHET kr 12 884,- til TV-aksjonen.
  • HOEGGEN SOKN kr 13 105,- til TV-aksjonen.
  • Hillevåg Sokn kr 5 495,- til TV-aksjonen.
  • Saltdal Kirkelige Fellesråd kr 2 241,- til TV-aksjonen.
  • Madlamark Sokn kr 11 498,- til TV-aksjonen.
  • KODAL SOKN kr 1 819,- til TV-aksjonen.
  • Lions Club Rakkestad kr 6 000,- til TV-aksjonen.
  • Mjøndalen Sokn kr 1 461,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 223 022 347,-