• Bardu kommune kr 8 000,- til TV-aksjonen.
  • Fyresdal kommune kr 15 000,- til TV-aksjonen.
  • Hallingplast AS kr 25 000,- til TV-aksjonen.
  • Averøy kommune kr 6 000,- til TV-aksjonen.
  • Nordland fylkeskommune kr 245 000,- til TV-aksjonen.
  • Ørsta kommune kr 10 856,- til TV-aksjonen.
  • FAGERBORG SOKN kr 3 055,- til TV-aksjonen.
  • Digitalt kort - Invoice kr 1,- til TV-aksjonen.
  • Vang kommune kr 7 500,- til TV-aksjonen.
  • Bærum kommune kr 256 962,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 960 475,-

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlings- aksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.

239 mill

TV-aksjonens bidrag til WWF i 2020

7 000

Frivillige deltar hvert år

9 mrd

Totalt har TV-aksjonen samlet inn mer enn ni milliarder kroner.

1974

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker.

NRK eier TV-aksjonen

NRK eier TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene. Når det er bestemt hvilken organisasjon som får TV-aksjonen, overtar organisasjonen langt på vei ansvaret for og eierskapet til aksjonen. Det betyr at eierskapet skifter fra år til år.

Ikke bare innsamling på bøsse

I tillegg til bøsseinnsamlingen kommer det inn bidrag og gaver fra kommuner, samarbeidspartnere, næringsliv, organisasjoner, menigheter, skoler og barnehager. Givere kan gi sitt bidrag via Vipps, telefon, overføring til konto, faktura og kort.