• Enter service as kr 2 648,- til TV-aksjonen.
  • Elevrådet ved Eid ungdomsskule kr 2 000,- til TV-aksjonen.
  • Hagaløkka skole kr 12 480,- til TV-aksjonen.
  • Øvre Romerike Avfallsselskap IKS kr 3 500,- til TV-aksjonen.
  • Moava AS kr 3 000,- til TV-aksjonen.
  • Valgfaget INNSATS FOR ANDRE på Holviga ungdomsskole kr 2 313,- til TV-aksjonen.
  • Kroa i Bø kr 1 250,- til TV-aksjonen.
  • BRN Best Retail Norge AS kr 1 000,- til TV-aksjonen.
  • Utdanningsforbundet Sola kr 2 450,- til TV-aksjonen.
  • Aurland Kyrkjelege Fellesråd kr 1 149,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 228 417 981,-

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.

240 mill

TV-aksjonens bidrag til CARE i 2019

7 000

Frivillige deltar hvert år

9 mrd

Totalt har TV-aksjonen samlet inn mer enn ni milliarder kroner.

1974

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker.

NRK eier TV-aksjonen

NRK eier TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene. Når det er bestemt hvilken organisasjon som får TV-aksjonen, overtar organisasjonen langt på vei ansvaret for og eierskapet til aksjonen. Det betyr at eierskapet skifter fra år til år.

Ikke bare innsamling på bøsse

I tillegg til bøsseinnsamlingen kommer det inn bidrag og gaver fra kommuner, samarbeidspartnere, næringsliv, organisasjoner, menigheter, skoler og barnehager. Givere kan gi sitt bidrag via Vipps, telefon, overføring til konto, faktura og kort.