VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • TORSHOV OG LILLEBORG SOKN kr 1 435,- til TV-aksjonen.
  • Statland Menighetsråd kr 880,- til TV-aksjonen.
  • Os Sokneråd kr 6 621,- til TV-aksjonen.
  • Sjømannskirken-Norsk kirke i u kr 2 139,- til TV-aksjonen.
  • Førde menighet kr 3 966,- til TV-aksjonen.
  • Eikeland menighet kr 1 815,- til TV-aksjonen.
  • Sveio Sokn kr 6 412,- til TV-aksjonen.
  • Buvik Menighetsråd kr 2 615,- til TV-aksjonen.
  • Ørskog Sokneråd kr 3 276,- til TV-aksjonen.
  • Bø Sokneråd kr 6 409,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 244 533 501,-