• Gol kommune kr 20 000,- til TV-aksjonen.
  • Kvinesdal kommune kr 14 968,- til TV-aksjonen.
  • Strømmen Sparebank kr 30 000,- til TV-aksjonen.
  • Etne kommune kr 25 000,- til TV-aksjonen.
  • Sande kommune kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Konsulent Johannes Wahl Gran kr 3 333,- til TV-aksjonen.
  • Nannestad kommune kr 15 000,- til TV-aksjonen.
  • Sjømannsforbundet kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Bjerkreim kommune kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • Vega kommune kr 1 500,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 2 044 303,-

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.

2,3 mill

Husstander skal få besøk av våre bøssebærere i 2020

240 mill

TV-aksjonens bidrag til CARE i 2019

7 000

Frivillige deltar hvert år

100 000

På selve aksjonsdagen besøker ca. 100 000 bøssebærere hver enkelt av de 2,3 millioner husstandene i Norge

NRK eier TV-aksjonen

NRK eier TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene. Når det er bestemt hvilken organisasjon som får TV-aksjonen, overtar organisasjonen langt på vei ansvaret for og eierskapet til aksjonen. Det betyr at eierskapet skifter fra år til år.

Ikke bare innsamling på bøsse

I tillegg til bøsseinnsamlingen kommer det inn bidrag og gaver fra kommuner, samarbeidspartnere, næringsliv, organisasjoner, menigheter, skoler og barnehager. Givere kan gi sitt bidrag via Vipps, telefon, overføring til konto, faktura og kort.

9 mrd

Nordmenn har siden 1974 samlet inn 9 milliarder.