Bli bøssebærer

Registrer deg som bøssebærer her:

Det offisielle tidspunktet for bøssebæringen er mellom 16:00 - 18:00 søndag 23. oktober. Tidspunkt kan variere lokalt

*

25%