• Averøy kommune kr 6 000,- til TV-aksjonen.
  • E6 Eiendom AS kr 100 000,- til TV-aksjonen.
  • Meløy Kommune kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Vindafjord kommune kr 25 000,- til TV-aksjonen.
  • Gulen kommune kr 12 000,- til TV-aksjonen.
  • Leirfjord kommune kr 4 588,- til TV-aksjonen.
  • Ål kommune kr 15 000,- til TV-aksjonen.
  • Sunnfjord kommune kr 25 000,- til TV-aksjonen.
  • Bømlo kommune kr 24 000,- til TV-aksjonen.
  • Luster kommune kr 15 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 1 466 813,-

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.

2,3 mill

Husstander skal få besøk av våre bøssebærere i 2020

240 mill

TV-aksjonens bidrag til CARE i 2019

7 000

Frivillige deltar hvert år

100 000

På selve aksjonsdagen besøker ca. 100 000 bøssebærere hver enkelt av de 2,3 millioner husstandene i Norge

NRK eier TV-aksjonen

NRK eier TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene. Når det er bestemt hvilken organisasjon som får TV-aksjonen, overtar organisasjonen langt på vei ansvaret for og eierskapet til aksjonen. Det betyr at eierskapet skifter fra år til år.

Ikke bare innsamling på bøsse

I tillegg til bøsseinnsamlingen kommer det inn bidrag og gaver fra kommuner, samarbeidspartnere, næringsliv, organisasjoner, menigheter, skoler og barnehager. Givere kan gi sitt bidrag via Vipps, telefon, overføring til konto, faktura og kort.

9 mrd

Nordmenn har siden 1974 samlet inn 9 milliarder.