VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Nes menighet kr 402,- til TV-aksjonen.
  • Frogn kommune kr 50 000,- til TV-aksjonen.
  • Nevernes menighet kr 1 461,- til TV-aksjonen.
  • Orgelkonto Steinkjer Menighetsråd kr 4 496,- til TV-aksjonen.
  • Røros Menighetsråd kr 1 629,- til TV-aksjonen.
  • Suldal Sokn kr 1 857,- til TV-aksjonen.
  • Plassen Sokn kr 1 720,- til TV-aksjonen.
  • Ankenes Sokn kr 563,- til TV-aksjonen.
  • Brekken Sokn kr 2 281,- til TV-aksjonen.
  • Fjell Sokn kr 3 241,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 257 449 536,-