TV-aksjonen NRK 2014 blir arrangert 19. oktober og går til inntekt for Kirkens Nødhjelp. I dag mangler rundt en milliard mennesker tilgang til rent vann. Drikkevann og vann til å vaske seg er grunnleggende forutsetninger for liv og helse. Tilgang til rent vann skaper også mange ringvirkninger i enkeltmenneskers liv og hele samfunn. Kvinner og jenter får frigjort tid til å gå på skole. De slipper også utsette seg for fare og vold på lange turer etter vann.  Babyer overlever fordi de ikke får vannbårne sykdommer og diare. Med midlene fra årets TV-aksjon skal vi sikre varig tilgang til rent vann for en million mennesker.

Preform Administrasjon