Om TV-aksjonen 2019

Om TV-aksjonen 2019

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal bidra til at kvinner får økonomisk frihet, rett til å bestemme over sin egen kropp og mulighet til å få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.  

Med TV-aksjonen skal CARE gi minst 400 000 kvinner mulighet til å jobbe, få egen inntekt, og til å få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. Dette skaper ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i verdens fattigste land.  

Kvinner rammes hardest av fattigdom. I utviklingsland er bare 10-12 prosent av landeierne kvinner, og 104 land har fremdeles lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. CARE skal gi kvinner opplæring i å starte egen bedrift, mulighet til å starte egne spare- og lånegrupper, få opplæring i seksuell helse og mødrehelse, og i politisk samfunnsdeltakelse. CARE skal også engasjere over 10 000 menn for å få slutt på kjønnsbasert vold.  

Hjelp til kvinner hjelper flere 

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter. Likestilling er både et viktig mål i seg selv, og den mest effektive måten å redusere fattigdom på. Hjelp til kvinner hjelper flere. Det er dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sin familie.  

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. 

Lær mer om CAREs arbeid her.

Bli bøssebærer!

Vårt mål er at alle Norges hjem skal få besøk av en bøssebærer søndag 20. oktober. For å få til det trenger vi 100 000 bøssebærere. Ta med venner, familie og kolleger, og bli med på årets viktigste søndagstur!  

Tidspunktet for å gå med bøsse er klokka 16.00-18.00 søndag 20. oktober. 

  • Meld deg som bøssebærer.
  • Er du under 18 år må du gå i følge med en voksen 
  • Ønsker du å gå sammen med en venn, holder det at én av dere registrerer seg som bøssebærer. 

Har du spørsmål om å være bøssebærer, eller om hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder.

Fakta om TV-aksjonen NRK:

TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad. 7 000 fantastiske frivillige over hele landet jobber for å mobilisere 100 000 bøssebærere, og organisere TV-aksjonen lokalt. Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik 

  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen.  
  • 7000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer 
  • 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører én søndag i oktober 
  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.
  • Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra dem som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen  her.
  • TV-aksjonen koordineres av et  sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-aksjonens  fylkesapparat bygges årets TV-aksjon.
  • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte søndag kveld