Årets undervisningsopplegg

Årets undervisningsopplegg

I samarbeid med det digitale læringsuniverset Salaby, utarbeider TV-aksjonen hvert år et gratis undervisningsopplegg for alle barn og unge i den norske grunnskolen. 

I år gir undervisningsopplegget elevene mulighet til å lære om hvordan plast på avveie ødelegger for menneske- og dyreliv, og hva vi kan gjøre med det.

Plasten som havner på bakken, reiser med vann og vind og ender ofte opp i havet. Der følger den havstrømmene til fjerne land og strender. Den brytes opp i mindre og mindre biter, men blir kanskje aldri borte. Gjennom bilder, film og spill kan skoleelever på alle klassetrinn lære mer om hva vi kan gjøre for å hindre at plast havner i havet.
Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag. Gode lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å bruke, og opplegget dekker flere av læreplanens kompetansemål. Mer enn 450 000 elever benytter seg hvert år av TV-aksjonens undervisningsopplegg. Det er gratis og tilgjengelig for alle på Salabys nettsider og på blimed.no. Dette er en unik mulighet til å spre kunnskap om hvor viktig det er å hindre at plast kommer på avveie.
Se hilsen fra Salaby her: 

Dette egner seg også for VGS- og folkehøgskoleelever. For barnehager vil opplegget for 1-2. trinn fungere veldig bra.

Her finner du undervisningsopplegget.

 

Undervisningsopplegg fra tidligere TV-aksjoner finner du her:

TV-aksjonen NRK CARE 2019

TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018

TV-aksjonen NRK UNICEF 2017

TV-aksjonen NRK Røde Kors 2016

TV-aksjonen NRK Regnskogfondet 2015

 

Her finner du undervisningsopplegget

KONTAKTPERSON UNDERVISNINGSOPPLEGG