Slik blir du bøssebærer

TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. 100 000 frivillige bøssebærere besøker landets 2,3 millioner husstander på selve aksjonsdagen, noe som også gjør TV-aksjonen til verdens største dugnad. Vi trenger deg søndag 22.oktober!

Meld deg som bøssebærer her. Du blir kontaktet av din lokale TV-aksjonskomité med mer informasjon om oppmøtested og hvordan aksjonsdagen organiseres i ditt nærområde.

Det offisielle tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 22.oktober.

Kontakt din by- eller fylkesaksjonsleder for mer informasjon om organiseringen av TV-aksjonen lokalt.

Vi ønsker dere en god søndagstur den 22 oktober!