Fakta om barn og skolegang i krig og konflikt

Dette er status for barn som lever i krig og konflikt, i de fem aksjonslandene, og i verden for øvrig.

- 27 millioner barn verden over får ikke skolegang på grunn av krig og konflikt

- Riktig ernæring de første 1000 dagene av et barns liv er viktig for at hjernen skal utvikle seg riktig slik at de har et godt grunnlag for å lære på skolen.

- Barn som er redde har vanskeligere for å lære på skolen.

- Jenter som fullfører ungdomsskolen har seks ganger så stor sannsynlighet for at de ikke gifter seg unge.

- Et barn som fødes av en mor som kan lese har 50 prosent større sjanse for å overleve sin femte bursdag.

- Flere jenter blir på skolen dersom det er separate toaletter for gutter og jenter.

- Utdanning i kriser er særdeles underfinansiert. Utdanning får mindre enn 2 % av de humanitære budsjettene.

- Barnekonvensjonens artikkel 28 sier at alle barn har rett til utdanning.

- Barn som ikke er på skolen har større sjanse for å bli utsatt for overgrep, misbruk og utnyttelse.

- Barn som nektes utdanning nektes også retten til å utvikle seg og nå sitt fulle potensial.

 

Syria:

- I Syria er over 7000 skoler ødelagt, skadet eller brukt som tilfluktssted.

 

Sør-Sudan:

- I Sør-Sudan er utdanningsfremskrittene siden freden i 2011 i ferd med å gå tapt.

- Kun 27 prosent av befolkningen over 15 år kan lese.

- Kun 37 prosent av lærerne i grunnskolen i Sør-Sudan har lærerutdanning.

 

Mali:

- 367 skoler i de konfliktutsatte områdene i Mali er stengt på grunn av sikkerhetssituasjonen.

- 300.000 barn i de konfliktutsatte områdene går ikke på skolen.

- 600 lærere har flyktet fra konfliktområdene.

 

Pakistan:

- 450 skoler er ødelagt eller skadet.

 

Colombia:

- Fire av fem colombianere har ikke opplevd å leve i fred.

- En av fem ungdommer har verken jobb eller går på skole.