Colombia: Fred på timeplanen

-Jeg er optimistisk. Dette prosjektet har vist at fred er mulig. Vi kan se en tydelig endring hos barna, sier Lady Andrea Polido Chavarro. Hun er lærer ved El Pescador skole i Florencia Caqueta, Colombia.

På et lite platå, omgitt av mørke, grønne skogkledde fjell, finner du landsbyen El Pescador. For å komme hit må du først fly til fylkeshovedstaden Florencia. Deretter er det fire timer på en svingete vei som snor seg gjennom et område hvor det tidligere var tett i tett med både regjeringsstyrker og FARC-medlemmer. Når man passerer pittoreske landsbyer i sterke farger og små gårdsbruk, er det vanskelig å se for seg at det for få år siden var kraftige kamper her. Alt virker så stille og fredfullt.

-Disse barna har vært gjennom utrolig mye, sier Juan Fransisco Casas, og bruker en av elevene som eksempel. -En av 11-åringene våre så faren sin bli drept og han ble flere ganger fanget i kryssild. Han strever fortsatt med det han har opplevd og trenger mye hjelp.

Juan Fransisco er skolekoordinator for det UNICEF-støttede prosjektet «peaceful schools» i Puerto Amor-regionen. Han kjenner barnas historier. Han vet også hvor viktig det er å gå videre og hvordan skolen gjennom programmet kan bidra til dette og være en katalysator for fred.

-Det er vanskelig å måle konkrete resultater av å ha fred på timeplanen, men vi ser det i hverdagen. Vi hadde en situasjon her hvor barna spilte fotball og så begynte to av dem å krangle. Spillet ble stanset og læreren spurte; hva har dere lært i fredstimene? Da startet barna å synge en sang de har lært, snakket sammen og løste konflikten før den eskalerte.

Lady Chavarro har et annet eksempel. I fredstimene lærer de også barna å ta vare på det de har rundt seg, slik som naturen og dyr.

-Tidligere, hvis barna fant fuglereder, brukte de redene som blink og kaste steiner oppi. Nå har barna nærmest blitt skogvoktere og går og passer på at ingen ødelegger reder, forklarer hun.

«Peaceful schools» er et pilotprosjekt som nå skal skaleres opp til ti kommuner de neste tre årene. Programmet bruker skolen som en plattform hvor den oppvoksende generasjonen får kunnskap og verktøy til å skape og vedlikeholde fred. Et konkret eksempel er konfliktløsning. Også lokalsamfunnet rundt skolen blir invitert inn og gjennom felles aktiviteter bygger man sterke lokalmiljøer.

De tre lærerne er optimistiske med tanke på fremtiden for Colombia og barna som vokser opp i El Pescador. Fra høyre: Dekan Aymer Vallejo, lærer Lady Andrea Polido Chavarro og skolekoordinator Juan Fransisco Casas. Foto: Helene Sandbu Ryeng

 -Dette prosjektet har virkelig vært samlende for El Pescador. Barna deltar og deler mer i timene, og foreldrene er mer involverte i hverdagen og skolegangen til barna, forteller lærer Chavarro. Hele landsbyen jobber nå sammen som et team for å løse utfordringer.

Den skjøre freden trenger sterke lokalsamfunn for å ikke bryte sammen. Selv om den colombianske regjeringen og FARC signerte en fredsavtale i fjor, er forhandlingene med den nest største opprørsgruppen, ELN, ikke avsluttet. Det er også en rekke andre grupperinger i landet som ønsker å ta over områder som FARC og ELN tidligere har kontrollert.

-Vi må også huske på at fred ikke bare handler om å stilne geværene. For at freden skal vare må barna og folket bli tatt vare på, minner Lady Chavarro oss om. Det er behov for store investeringer i utdanningssystemet etter mer enn 50 år med konflikt. Lærere har stort behov for oppdatert utdanningsmateriell, utstyr og videreutdanning.

Juan Fransisco legger til: -Vi trenger også mer ressurser til å drive skolekantina. Én tomat er alt vi får til 12 elever på én måned. Hvordan kan et barn som er sultent følge med på hva som blir sagt om fred i timen, spør han. Før gikk store deler av statsbudsjettet til krig, nå håper vi at mer penger vil bli allokert til utdanning.

Dekan Aymer Vallejo har ansvaret for implementeringen av «peaceful schools» i regionen. Selv om Colombia står foran mange utfordringer er han svært begeistret på vegne av barna som vokser opp nå.

-Jeg sier til barna at de må utnytte de mulighetene de får og gjøre det beste ut av det de har. Nå kan de for eksempel bevege seg trygt rundt her i området. Jeg sier til barna at det er de som skal bygge freden. Eldre mennesker synes ofte at det er vanskelig å glemme og tilgi. Hvis barn utdannes i fred så er sjansen større for at de også vil leve i fred.

For å øke sannsynligheten for at dette blir fasiten må også de voksne i skolen være gode rollemodeller, er de tre enige om.

-Som en lærer er du et levende eksempel for barna. Vi må finne tilbake til de gode kjerneverdiene og leve etter dem hver eneste dag. Utdanning handler ikke bare om å lære bort grunnleggende ferdigheter, men også å ha høy integritet og praktisere det hver dag, sier Juan Fransisco.

-Fortell alltid sannheten og bygg tillit. Det er en av de viktigste gavene vi kan gi våre barn, sier Aymer.

-Du må alltid gjøre ditt beste og tenke at du setter ditt avtrykk på barna, legger Lady Chavarro til. Hun ble lærer ved en tilfeldighet. Hun hadde alltid en drøm om å bli veterinær, men når hun så hvilke resultater lærergjerningen skapte falt hun pladask for yrket.

Med kjærlighet og dedikasjon for det du gjør kan du få til det mest utrolige, sier Juan Fransisco med bestemthet i stemmen og et stort smil.