Engasjerte ordførere: Kommunalpolitisk toppmøte 2017

Onsdag 5.april var ordførere og rådmenn fra hele landet samlet til Kommunalpolitisk Toppmøte i Oslo. TV-aksjonssekretariatet tok turen opp til foajeen på Radisson SAS for å lodde stemningen rundt TV-aksjonen, ute i det ganske land. Resultatet ble kø ved standen!

-TV-aksjonen skjer jo faktisk først og fremst ute i fylkene og kommunene, der tusenvis av frivillige stiller opp for å gå med bøsse og bidra til TV-aksjonen hvert eneste år, det er viktig for oss at ordførerne vet hvor takknemlige vi er for deres engasjement i å mobilisere sine lokalsamfunn, sier Vibecke Østby, aksjonsleder for TV-aksjonen.

Dette er bakgrunnen for at vi var glade for å få lov til å stå på stand under KS-arrangementet. Ved standen under Kommunalpolitisk Toppmøte 2017 ville vi både høre fra ordførerne selv hva de synes TV-aksjonen tilfører lokalsamfunnene, og ta bilder av dem i vår helt unike TV-aksjonsramme.

Nedenfor er noen av tilbakemeldingene vi fikk, og mange av de fine bildene vi tok.

 

Marte Eide Klovning, ordfører i Utsira kommune 

TV-aksjonen for meg er et bevis på at vi sammen kan gjøre en forskjell for andre mennesker. Det gir alle oss som lever i velferdsstaten Norge muligheten til å bidra, etter evne, på en måte som føles meningsfull, fordi det totalt er snakk om store summer, som virkelig kan gjøre en forskjell. Vi i Norge er vant til å gjøre frivillig arbeid, men som regel er det til fordel for nærmiljøet. Med TV-aksjonen bidrar vi også ut i verden. Dette er noe jeg med glede gjør hvert år. - Marte Eide Klovning, ordfører, Utsira kommune

 

Aksjonsleder Vibecke Østby og ordfører i Oslo, Marianne Borgen

TV-aksjonen er verdens største dugnad, som aktiviserer barn og voksne over hele landet til felles innsats. Dette er en stolt tradisjon som viser det norske folkets engasjement og handlekraft for mennesker nasjonalt og internasjonalt som er i en vanskelig livssituasjon. Det er med glede og stolthet jeg bidrar til TV-aksjonen. - Marianne Borgen, ordfører, Oslo

 

Tage Pettersen, ordfører i Moss

TV-aksjonen er viktig av flere grunner. Den opplagte grunnen er at det norske folk gjennom aksjonen bidrar med et betydelig beløp hvert år til et godt formål! Det skulle bare mangle at vi her i Norge stiller opp for de som trenger det. Den andre grunnen er at dette er et viktig dugnadsarbeid fra det norske folk. Gjennom aksjonen sveises lokalsamfunn sammen og det nedlegges et imponerende arbeid fra tusenvis av frivillige. Det at det ringes på alle dører landet rundt er også viktig for å binde oss som bor her sammen. - Tage Pettersen, ordfører, Moss

 

Astrid Aarhus Byrknes, ordfører i Lindås kommune

Frivilligheten er gullet og limet i lokalsamfunna. TV-aksjonen er med og bidrar til å opprettholde dugnaden, fellesskapet i solidaritet med dei som treng det mest. TV-aksjonen er med og byggjer bruer mellom lag og organisasjoner. - Astrid Aarhus Byrknes, ordfører, Lindås kommune

 

Gunhild Berge Stang, ordfører i Fjaler kommune

TV-aksjonen er viktig både for dei som mottek pengene, men den får også fram det beste i oss – gleda av å bidra i fellesskap! -  Gunhild Berge Stang, ordfører, Fjaler kommune

 

Utdanning er den viktigste faktoren for en trygg og god framtid for våre barn og unge. De som lever i områder med krig og konflikt skal også ha mulighet til utdanning og ei framtid det er håp og kraft i. Derfor støtter jeg UNICEF og TV-aksjonen. - Kirsti Welander, ordfører, Oppdal kommune

 

Marit Alvig Espenes, Dyrøy kommune

Solidaritet og demokrati er to sider av samme sak. Vi må jobbe for både lokale og globale saker. - Marit Alvig Espenes, Dyrøy kommune

 

Gro Anita Mykjåland, ordfører i Iveland

TV-aksjonen engasjerer bredt blant innbyggerne der vi jobber sammen for en god sak. En dugnad som fremmer inkludering og bygger fellesskap. - Iveland kommune

 

Verda heng stadig tettare saman. At barn har det godt overalt, gjer også vår von om trygge lokalsamfunn i Noreg i framtida større. - Alfred Bjørk, ordfører, Eid kommune