Tros- og livssynssamfunn

Hvert år mobiliserer TV-aksjonens tematikk på tvers av trosretninger og livssyn. Når ulike trossamfunn engasjerer seg i TV-aksjonen har vi mulighet til å nå ut til mange som kanskje ikke er kjent med fenomenet TV-aksjonen.

Mange trossamfunn har et unikt mangfold som går på tvers av kulturer. TV-aksjonen byr på fellesskap og inkludering, derfor setter vi enormt stor pris på engasjementet som trossamfunnene viser hvert år. Tros- og livssynssamfunnene har i stor grad deltatt gjennom å skape blest og synlighet rundt TV-aksjonens tematikk, men også gjennom innsamling og økonomiske bidrag.

Bli med i din lokale komité

Har du et stort nettverk i din kommune? Ønsker du å engasjere så mange trossamfunn som mulig der du bor?

Hver kommune har sine egne komiteer som koordinerer TV-aksjonen lokalt. Her kan du være med på å spre informasjon om årets TV-aksjon og engasjere trossamfunn i din kommune. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å komme i kontakt med din lokale komité.

Mobilisering internt

Trossamfunn har en unik mulighet til å mobilisere sin forsamling gjennom eksempelvis gudstjeneste eller bønn. Man kan benytte muligheten til å oppfordre til å melde seg som bøssebærer eller å åpne døren når bøssebærerne banker på, søndag 18. oktober.

  • Søndagsgudstjenesten på aksjonsdagen kan kombineres med påfølgende bøssebæring mellom klokken 16 og 18, eller til samling etter at man har gått med bøsse.
  • For Moskeene kan fredagsbønn 16. oktober være en fin anledning til å oppfordre til bidrag eller bøssebæring på aksjonsdagen, den påfølgende søndagen.
  • Videre kan man invitere andre trosretninger til et samarbeid eller utfordre nabokommuner/fylker til vennskapelige konkurranser.
  • TV-aksjonen har også et solid undervisningsopplegg som barn og ungdom kan bruke for å lære mer om TV-aksjonen.

Spre informasjon

Enten det er informasjon om årets tematikk, det å være bøssebærer eller å minne folk på å åpne døren for bøssebærerne 18.oktober, så er TV-aksjonen avhengig av informasjonsspredning. I tillegg til å bruke gudstjeneste eller bønn til å informere om TV-aksjonen, kan trossamfunn bidra til å spre informasjon, for eksempel på følgende måter:

  • Bruke egne kanaler som nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev til å fortelle om årets TV-aksjon
  • Organisere temakvelder på tvers av trosretninger, hvor man kan lære om årets tematikk.
  • Henge opp plakater og dele ut brosjyrer om årets TV-aksjon.

Innsamlingsaktiviteter

Trossamfunn er flinke til å mobilisere egne medlemmer til å støtte viktige saker lokalt og ute i verden. Mange menigheter donerer kollekten på aksjonsdagen til TV-aksjonen, men det finnes også andre måter trossamfunn kan bidra med egne innsamlinger på.

  • Konsert i eget lokale. Konserten kan være åpen for alle, overskudd av billettsalget kan gå til TV-aksjonen, eller man kan ta “utgangspenger” hvor deltakere frivillig kan betale en valgfri sum på veien ut som går uavkortet til TV-aksjonen.
  • Ha egne temakvelder hvor man kan selge kaker eller annen mat til inntekt for TV-aksjonen.

Ønsker dere å gjøre dette kontantløst? Da anbefaler vi å bruke vårt innsamlingsverktøy Spleis.