Årets undervisningsopplegg

Årets undervisningsopplegg

I samarbeid med det digitale læringsuniverset Salaby, utarbeider TV-aksjonen hvert år et gratis undervisningsopplegg for alle barn og unge i den norske grunnskolen. 

I år gir undervisningsopplegget elevene mulighet til å lære om hvorfor barneekteskap er så ødeleggende, og hva vi kan gjøre for å stoppe det.
Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det er ikke bare en personlig tragedie for jenta, men det stopper hele utviklingen vår.

Gjennom bilder, film og spill kan elever på alle klassetrinn lære mer om hvorfor barneekteskap skjer, konsekvensene det har, og hva vi kan gjøre med problemet.

Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag. Gode lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å bruke, og opplegget dekker flere av lærerplanens kompetansemål. Mer enn 450 000 elever benytter seg hvert år av TV-aksjonens undervisningsopplegg. Det er gratis og tilgjengelig for alle på Salabys nettsider og på blimed.no fra august. Dette er en unik mulighet til å spre kunnskap om hvor viktig det er at vi forhindrer barneekteskap.

For barnehager vil opplegget for 1-2. trinn fungere veldig bra.

For videregående skoler se Plans undervisningsopplegg her


Årets undervisningsopplegg finner du her

Undervisningsopplegg fra tidligere TV-aksjoner:

TV-aksjonen NRK WWF 2020

TV-aksjonen NRK CARE 2019

TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018

TV-aksjonen NRK UNICEF 2017

TV-aksjonen NRK Røde Kors 2016

TV-aksjonen NRK Regnskogfondet 2015

 

Ønsker du noteark til sangen "Ta ikke leken fra meg" finner du det her.