Spre informasjon

Spre informasjon

Organisasjoner kan også engasjere seg i TV-aksjonen ved å spre informasjon til sine medlemmer, partnere og øvrig nettverk, om årets sak og hvordan man kan bidra. Her er noen forslag til hvordan spre informasjon:

  • Annonser "bli bøssebærer" på nettsider og i nyhetsbrev
  • Sende e-post til medlemmer og partnere der dere informerer om TV-aksjonen og oppfordrer til å melde seg som bøssebærer
  • Distribuere informasjon til søsterorganisasjoner om at “Vi støtter TV-aksjonen”
  • TV-aksjonslogo i egne digitale kanaler som linkes til blimed.no
  • Oppfordre medlemmer til å endre profilbilde (kommer fra sekretariatet de siste ukene før aksjonsdagen)
  • Bruke sosiale medier til å promotere årets TV-aksjon

Alt av materiell finner du her.