TV-aksjonen der du bor

1. SETT SAMMEN ÅRETS TV-AKSJONSKOMITÉ – MAI/JUNI

 1. En ideell komité bør bestå av minst én leder, materiellansvarlig, bøssebæreransvarlig, kartansvarlig, skoleansvarlig og næringslivsansvarlig. Les mer om roller her
 2. Identifiser mulige medlemmer. Hvem kan og vil være med på dugnaden? Hvem i ditt lokalsamfunn kan bruke sin kompetanse til å løfte TV-aksjonen?
 3. Fordel roller og be dem registre seg som frivillig her, så alle får nødvendig informasjon om årets TV-aksjon.

2. FÅ TING TIL Å SKJE I LOKALMILJØET – AUGUST/SEPTEMBER

 1. Det viktigste en komité gjør i denne perioden er å legge opp en plan for rekruttering av bøssebærere, og mobilisering av skolene og næringslivet.
 2. På blimed.no/blimed finner man eksempler på hvordan ulike aktører i ditt lokalsamfunn kan bidra. Gjør dere kjent med siden og spre informasjonen i lokalsamfunnet.
 3. Få skolene til å benytte seg av TV-aksjonens undervisningsopplegg (link til undervisningsopplegget vil være tilgjengelig fra august).
 4. Mobiliser lokale næringslivsaktører til å delta på ringedugnad. Kan en lokal bedrift bistå som arrangør? Kan det lokale hotellet være vertskap? Les mer om hvordan næringslivet kan engasjere seg her.
 5. Hvor kan vi rekruttere folk? Er det noen lokale arrangementer som vi kan henge oss på? Kanskje arrangøren selv vil være med å bidra med synlighet eller rekruttering?
 6. Gå gjennom sjekklista. Har man kontroll på alt det nødvendige til aksjonsdagen? Hvem har ansvar for hva, og når må dette være klart?
 7. Registrer oppmøtested- og tid, samt kontaktperson for din komité.
 8. Start med å ringe tidligere bøssebærere, og finn gode arenaer hvor man kan rekruttere nye (eks: idrettslag, foreninger, universiteter/høgskoler, trossamfunn, folkehøgskoler, næringsliv).

3. GJENNOMFØR TV-AKSJONEN - OKTOBER

 1. Gjennomfør ringedugnaden med lokale næringslivsaktører og ordfører. Kanskje kan lokale medier dekke dette, og samtidig rette oppmerksomhet mot TV-aksjonsdagen og bøssebærere? 
 2. Har vi nok bøssebærere? Hvis ikke, hvordan kan vi få tak i dem? Kan Kirken eller andre trossamfunn være med å mobilisere? Kan vi gå ut i lokalavisen med en siste forespørsel? Har vi noen lag og foreninger som kan være med å mobilisere bøssebærere?