Spre informasjon

Bedrifter kan også engasjere seg i TV-aksjonen ved å spre informasjon til sine ansatte, partnere og andre i sitt nettverk. For å engasjere hele Norge trenger vi hjelp til å spre informasjon om årets sak, og hvordan man kan bidra. Her er noen forslag til hvordan din bedrift kan være med å spre informasjon:

  • Annonser om "Bli bøssebærer" på nettsider og i deres kanaler på sosiale medier.
  • Sende e-post eller nyhetsbrev til ansatte og partnere og informere om at deres bedrift støtter TV-aksjonen
  • Bordkort i kantinen med TV-aksjonens logo og informasjon
  • Kampanjefilmen og/eller fakta på skjermer internt (produseres av sekretariatet og fås ved henvendelse til post@tvaksjonen.no)
  • Alle ansatte kan endre profilbilde (dette kommer fra sekretariatet de siste ukene før selve aksjonsdagen i oktober)
  • Bruke bedriftens Twitter-konto eller blogger til å skrive om TV-aksjonen og årets tematikk
  • Profilering i egne utsalgssteder at deres bedrift støtter TV-aksjonen

 

Ansatte i KPMG har i en årrekke blitt oppfordret til å gå med bøsse for TV-aksjonen og blitt motivert av at KPMG donerer et beløp pr bøssebærer. Internt opplever vi at en slik felles aktivitet for en viktig sak virker samlende og skaper stolthet. I tillegg bidrar vår støtte til TV-aksjonen til å synliggjøre vårt mangfoldige samfunnsengasjement, og det opplever vi blir stadig viktigere for fremtidige jobbsøkere og potensielle kunder.

- Vivi Kristensen, HR-/kompetansedirektør i KPMG