Mobilisering internt

Mange bedrifter mobiliserer internt for å bidra til TV-aksjonen og engasjere de ansatte for en viktig sak. Her er noen konkrete forslag til intern mobilisering som er enkle å få til i de fleste bedrifter:

  • Rekruttere bøssebærere

Hvert år trengs det 100.000 bøssebærere for å få besøkt alle husstander i Norge. En bedrift kan oppfordre sine ansatte til å gå med bøsse på aksjonsdagen i oktober. Dette er et viktig bidrag til TV-aksjonen og en god mulighet for bedriften til å vise at de tar samfunnsansvar. Kanskje kan man også organisere dette som en intern konkurranse, og se hvilken avdeling som verver flest bøssebærere? Sammen når vi målet om fullbøssebærerdekning!

  • Bevissthet rundt årets aksjon

Hvis din bedrift er med å støtte TV-aksjonen, kan man benytte muligheten til å skape større bevissthet rundt saken gjennom foredrag eller aktiviteter om årets aksjon. Man kan for eksempel invitere alle ansatte til temalunsj i kantina hvor man inviterer noen til å fortelle om årets aksjon.

  • Frivillig arbeid

Mange bedrifter har nå interne ordninger hvor ansatte får én eller flere dager i året til frivillig arbeid. Denne dagen kan brukes til TV-aksjonen. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å se hvordan din bedrift kan være til hjelp i forbindelse med TV-aksjonen.

Kiwi viser samfunnsansvar i innlandet og stiller nok en gang opp for TV-aksjonen og dette året for Kirkens Bymisjon. Første samtale om årets aksjon ble avsluttet med følgende fra regionsjef Espen Madsen, «selvfølgelig stiller vi opp». Kiwis engasjement i 2017 førte til beste resultat for næringslivet i innlandet, noensinne.

- Wiggo Slåttsveen Fylkesaksjonsleder i Oppland for 25 året på rad