Kjøpsutløsende donasjoner

Driver du butikk eller nettbutikk og vil knytte bedriftens bidrag opp mot salg av produkter? I så fall kan en mulighet være kjøpeutløst donasjon. 

TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der alle som vil, kan bidra! En måte å bidra på er å gi en prosentsats av inntekter knyttet til salg av et produkt.

Kommunikasjon og markedsføring for et slikt produkt skal knytte støtten til TV-aksjonen (Eksempelvis: «XX kr av hver solgte XX går til årets TV-aksjon, som er øremerket Plans arbeid mot barneekteskap»).

TV-aksjonen Plan har ikke vurdert disse produktene eller selskapene, og kan ikke bidra aktivt i markedsføring av produktkampanjen.

All kommersiell bruk av TV-aksjonens logo skal godkjennes av NRK.