Spre informasjon

Bedrifter kan også engasjere seg i TV-aksjonen ved å spre informasjon til sine ansatte, partnere og andre i sitt nettverk.

Bedrifter kan også engasjere seg i TV-aksjonen ved å spre informasjon til sine ansatte, partnere og andre i sitt nettverk. For å engasjere hele Norge trenger vi hjelp til å spre informasjon om årets sak, og hvordan man kan bidra. Her er noen forslag til hvordan din bedrift kan være med å spre informasjon:

  • Annonser om "Bli bøssebærer" på nettsider og i deres kanaler på sosiale medier. Nettbannere kan lastes ned i standardformater fra våre materiellsider i oktober. 
  • Sende e-post eller nyhetsbrev til ansatte og partnere og informere om at deres bedrift støtter TV-aksjonen
  • Bordkort i kantinen med TV-aksjonens logo og informasjon
  • Kampanjefilmen og/eller fakta på skjermer internt (Fås ved henvendelse til post@tvaksjonen.no)
  • Alle ansatte kan endre profilbilde (blir tilgjengelig på våre materiellsider i oktober)
  • Bruke bedriftens sosiale medier eller blogger til å skrive om TV-aksjonen og årets tematikk
  • Profilering i egne utsalgssteder at deres bedrift støtter TV-aksjonen
– Isabelle Ringnes Co-founder og CPO i Equality Check​

Jenter som giftes bort i ung alder må ofte slutte på skolen og mister retten til å bestemme over eget liv og kropp. I lys av koronakrisen haster det mer enn noensinne å gjøre noe med dette. Å jobbe for jenters rettigheter vil ha en fundamental positiv påvirkning på alle bærekraftsmålene. Vi skylder våre egne barn å gjøre det vi kan for at flere barn skal få en fremtid som ikke innebærer vold, overgrep og fattigdom. 

– Isabelle Ringnes Co-founder og CPO i Equality Check