Bli med i din lokale komité

Har du et stort næringslivsnettverk i din kommune? Ønsker du å engasjere så mange bedrifter som mulig i din kommune? Hver kommune har sine egne komiteer som koordinerer TV-aksjonen lokalt og gjennom en lokale komité kan du være med å spre informasjon om årets TV-aksjon og engasjere næringslivet i din kommune. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å høre om du kan bidra på denne måten.