Unio støtter årets TV-aksjon

Unio støtter årets TV-aksjon

Unios styre har besluttet å bevilge 100 000 kroner til TV-aksjonen CARE 2019. Forbundsleder Ragnhild Lied oppfordrer samtidig alle medlemmer i Unio til å gå med bøsse på aksjonsdagen 20. oktober.

Bevilningen til TV-aksjonen er helt i tråd med Unios prinsippgorgram som sier at Unio skal bidra til å oppnå bærekraftsmålet om likestilling og styrking av jenter og kvinners stilling. Gjennom sin støtte til TV-aksjonen vil Unio bidra til at kvinner i noen av verdens mest sårbare områder vil få mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

– Utdanning for jenter er det viktigste tiltaket for ei bærekraftig utvikling. Dette gjelder ikke bare for likestilling, lykke og utvikling i et land, men mors utdanning fører også til at barna klarer seg bedre på skolen og gjør forholdene bedre for hele familien når det gjelder hygiene, helse og trivsel. Det er viktig å si at mennene får det bedre når kvinnene er likestilte med dem, sier forbundsleder i Unio Ragnhild Lied.

Oppfordrer Unios medlemmer til å gå med bøsse 20. oktober

– Unio er opptatt av at det er gjennom utdanning og arbeid alle gis en mulighet til å leve et godt liv. Og med de ringvirkningene det får at det er nettopp kvinnene som gis muligheter, kan årets TV-aksjon bidra stort. Jeg oppfordrer alle våre medlemmer til å bære bøssene den 20. oktober. Det er virkelig hennes tur når, avslutter Lied.