TV-aksjonen redder liv

TV-aksjonen redder liv

Selv om koronapandemien i år gjør at TV-aksjonen kun skal samle inn penger via digitale løsninger, er det like viktig som alltid å bidra til innsamlingen. Vi som skriver dette, vet at TV-aksjonen redder liv. Derfor synes vi det er ekstra synd å se de negative reaksjonene knyttet til årets TV-aksjon til WWF.

Vi har alle hatt gleden av å bli tildelt TV-aksjonen i løpet av de siste årene. Takket være TV-aksjonen det norske folks giverglede har vi fått muligheten til å gi millioner av mennesker livsviktig helsehjelp, tilgang til rent vann, hjelp til bevaring av regnskog, skolegang, meningsfylt arbeid, møtesteder mot utenforskap, likestilling og et bedre liv.

Med tradisjoner tilbake til 1974 er TV-aksjonen en unik tradisjon i verdenssammenheng der hele Norge deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter, lag og foreninger og lokalsamfunn. Her er alle velkomne til å bli med. På mange måter har TV-aksjonen definert oss som folk når vi én søndag i oktober hvert eneste år går sammen for å gjøre verden til et litt bedre sted. I år blir det litt annerledes. Av smittevernhensyn blir det ingen bøssebærere på døra den 18. oktober. Men innsamlingen vil like fullt skje, både via digital bøssebæring og med flere muligheter til å gi et bidrag digitalt. Vi oppfordrer så mange som mulig til å bidra.

Årets viktigste søndag

Vi har erfart at TV-aksjonen bidrar til et varmere lokalsamfunn. Det er noe godt og givende i det å jobbe sammen mot et konkret mål. Vi løfter i flokk og, ikke minst, får vi muligheten til å lære mer – for TV-aksjonen er også en stor kunnskapskampanje. Frivilligheten er kjernen i TV-aksjonen. Ildsjeler og TV-aksjonister som står på stand, baker boller, arrangerer konserter og strikkedugnader, oppretter digitale bøsser og oppfordrer til giverglede, er helt uvurderlige. Uten hver og en av disse hadde det ikke vært noen TV-aksjon. Som en frivillig sa det så fint: – TV-aksjonen i seg selv betyr mye for generasjoner. Mødre og fedre med barnevogner som selv har gått med bøsse med side foreldre, bidrar til å føre tradisjonen videre – i år digitalt. TV-aksjonssøndagen er for mange årets viktigste søndag.

Slik er TV-aksjonen er med på å forme oss litt som samfunn både lokalt og nasjonalt. Samtidig som vi møtes i lokalsamfunnet for ulike TV-aksjonsaktiviteter, kan vi være med å gjøre livet bedre for tusener av mennesker som lever i sårbare livssituasjoner. På den måten blir TV-aksjonen en vinn-vinn-situasjon som gir felleskap og økt kunnskap for oss, og bedre liv for mange!  

Vi ser at det nytter!

Kirkens Nødhjelp har ved hjelp av TV-aksjonen sikret 1,7 millioner mennesker tilgang til rent vann. Rent vann er mer enn bare vann. Det er nøkkel til liv, helse, likestilling, fred og katastrofeberedskap. Å bekjempe fattigdom er å gi mennesker muligheter. Rent vann er en slik mulighet.

For Regnskogfondet betyr støtten fra TV-aksjonen en viktig forskjell for mange mennesker som har regnskogen som sitt hjem. I Papua Ny Guinea har et regnskogområde på 3600 km2, hvor det bor 25 000 mennesker, blitt vernet for framtiden, og i Brasil, Indonesia og Kongo har urfolksgrupper og lokalbefolkning fått styrkede rettigheter til å leve i og forvalte sine tradisjonelle skogområder.

I 2016 opplevde Røde Kors en enorm giverglede fra det norske folk. Ved hjelp av TV-aksjonsmidlene har vi sikret medisinsk utstyr, mobile helseklinikker, og psykisk og fysisk behandling til flere hundre tusen mennesker. Bare i 2019, fikk over 2 millioner mennesker i Afghanistan medisinsk hjelp og konsultasjoner med lege. I Sør-Sudan sikret våre frivillige at over 5.000 mennesker fikk tilgang til rent drikkevann i fjor. I Somalia fikk vi i 2019 sikret drift av tre ortopediske sentre som tilbyr behandling av skader og fysioterapi. I Guatemala, El Salvador og Honduras ble midlene fra Norge brukt til å høyne sikkerheten for pasienter og helsepersonell ved helseklinikker. TV-aksjonsmidlene fortsetter å gi livsviktig helsehjelp til ofre for krig og konflikt.

Ved hjelp av midlene fra TV-aksjonen 2017 sikrer vi i UNICEF utdanning for veldig mange barn i fem kriserammede land – Pakistan, Syria, Sør-Sudan, Mali og Colombia. Slik får barn mulighet til å skape en fremtid for seg selv og for sitt land når det en dag blir fred.

Kirkens Bymisjon har startet nesten 70 tiltak takket være TV-aksjonen i 2018. Hver dag skapes det gode møter og fellesskap for mennesker over hele landet – fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør.

CARE er i gang med arbeidet med å gi 400 000 kvinner et bedre liv. Spare- og lånegruppene CARE jobber med har også vist seg å være en effektiv plattform for å spre informasjon om beskyttelse mot koronaviruset. I Burundi har midlene fra det norske folk bidratt til at over 3 700 kvinnelige ambassadører har fått informasjon om korona. Disse kvinnene har formidlet budskapet videre i sine lokalsamfunn slik at vi sammen når ut til enda flere. I Niger og Mali har kvinner i spare og lånegrupper gått sammen om å sy munnbind og lage såpe som både gir økt inntekt og beskyttelse mot korona.

Plast i havet angår oss alle

Årets TV-aksjon går til WWFs arbeid mot plast i havet. Sammen med det norske folk skal årets TV-aksjon bidra til å redusere plastutslipp i Sørøst-Asia og ta vare på verdenshavene. Det er en kjempeviktig jobb og årets TV-aksjon angår både alle oss som lever nå og fremtidige generasjoner. Vi ønsker WWF lykke til med årets aksjon og gleder oss til å være med på å gjøre et krafttak for å stanse tilsiget av plast i havet, gjennom det som er en fantastisk norsk tradisjon.

Signert:

Dagfinn Høybråten, generalsekretær Kirkens Nødhjelp

Yngve Kristiansen, fungerende generalsekretær Regnskogfondet

Bernt Apeland, generalsekretær Røde Kors

Camilla Viken, generalsekretær UNICEF Norge

Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær Kirkens Bymisjon

Kjersti Dale, fungerende generalsekretær i CARE