Strandrydding som friluftsundervisning

Strandrydding som friluftsundervisning

Friluftsliv er bra for både kropp og sjel, men det er ikke nødvendigvis alltid bra for naturen. I følge en rapport fra Hold Norge Rent står fritid- og friluftslivaktiviteter langs vassdrag og innsjøer i Norge for 12% av forsøplingen. Noe av dette ender også opp i havet. «Sporløs ferdsel» er derfor en viktig del av undervisningen når elevene fra Alta Folkehøgskole er på tur.

1 tonn her og 1 tonn der

1 tonn her og 1 tonn der

På Alta Folkehøgskolen gir naturen elevene mange fine opplevelser gjennom året. Derfor ønsket de å gi noe tilbake til naturen – og havet. På tur til nasjonalparken på øya Seiland bidro linjen «70° nord» til at Bårdfjorden/Viektavuotna, på samme breddegrad, hadde rundt 1 tonn mindre søppel da de dro. De var sjokkert over hvor mye de fant på kort tid og kjente på ulike følelser knyttet til marin forsøpling.

Jeg har jo et håp om at det skal bli bedre. Men når vi har holdt på sånn som det her, og funnet så mye søppel på et så lite område, så er det jo litt skremmende, sier en av elevene, Kristin Ellingseter.

Tidligere i høst var de på surfetur i naturreservatet Nordsandfjord på Sørøya. I samarbeid med Statens Naturoppsyn ble det også på denne stranda hentet ut rundt 1 tonn søppel. Det var stor variasjon i hva elevene fant, og mange ble nysgjerrig på hvilken reise de ulike gjenstandene hadde gjort – spansk hestekjøtt emballasje, klær og gammel elektronikk. Men de fant også kadaveret av en sel. Mest avfall var det helt klart fra havbruket. Refleksjonene var mange, men de fleste kjente på en god følelse av å ha gjort noe bra for naturen.

Spesielt viktig i år

Spesielt viktig i år

Alta Folkehøgskole har samarbeidet med Seiland Nasjonalpark om strandrydding i flere år. Her er mange av områdene og strendene lite tilgjengelig for folk flest, så å få organisert slike aksjoner er viktig – spesielt når koronasituasjonen har gjort det vanskeligere å organisere og gjennomføre strandryddeaksjoner over hele Norge.

– At vi som er så mye ute kan kombinere turene våre med å gjøre en innsats som bidrar til å redusere avfallet langs kysten, og i naturen ellers, er både viktig og nyttig lærdom for elevene. Det er en fin måte å bevisstgjøre de om ansvaret vi har når vi er ute, sier Anved Kvammen, lærer på Alta Folkehøgskole.

Engasjerer seg for TV-aksjonen

Skolen kjører på høsten en fotokonkurranse for elevene med temaet «h2o». Det blir kåret ett vinnerbilde fra de 6 ulike klassene som blir trykket opp. Disse bildene vil bli auksjonert ut til inntekt for årets TV-aksjon og WWF´s arbeid for å redusere plastutslipp i hav og elver.

Ønsker du å kjøpe et av vinnerbildene?

Følg med på deres auksjon på deres Facebook-side: https://www.facebook.com/altafolkehogskole