Stikker hodene sammen for å skape en bedre verden

Stikker hodene sammen for å skape en bedre verden

TV-aksjonen, Ungt Entreprenørskap Troms og FN Sambandet jobber denne høsten sammen for å få ungdom med på å skape en bedre verden – lokalt og i noen av verdens mest sårbare områder.

– Dette klarer vi ikke uten ungdommen, sier Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms Liv Brandvoll.

Sammen med Kavli-fondet og FN sambandet jobber de med elevbedriftsprosjekter som har fokus på bærekraft og sosialt entreprenørskap. Denne høsten vil de også jobbe sammen med TV aksjonen.

"Hennes penger - hennes muligheter"

– Ett av fokusområdene til CARE er programmet "Hennes penger - hennes muligheter". Det omhandler etablering av spare- og lånegrupper som gir kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass. Gruppene fungerer som små sparebanker, der kvinner går sammen om å spare og låne penger. Dette gjør at de kan etablere egne bedrifter og skape nye muligheter for både familien og lokalsamfunnet, sier fylkesaksjonsleder i TV-aksjonen Troms og Finnmark Vibeke Olsen.

Engasjement blant elevene

Samarbeidsprosjektet går over en uke, der skolene retter fokus på hvilke økonomiske, sosiale og miljømessige problemstillinger som finnes globalt og lokalt. Deretter utfordres ungdommene til å lage løsninger gjennom elevbedrifter. De oppfordres til å se muligheter her hjemme slik at man gjør lokalsamfunnet litt bedre. Deretter doneres pengene man tjener til CARE som hjelper kvinner i de fattigste delene av verden.

– Vi opplever et sterkt engasjement og en stor rettferdighetssans hos ungdom når vi er ute og jobber med å få ungdom til å forstå verden vi er en del av, sier Kine Olsen i FN Sambandet.

– Dette samarbeidet er et konkret læringsopplegg som vi er stolte av og som er unikt for Nord-Norge. Vi ønsker at alle barn- og ungdomsskoler engasjerer seg i TV Aksjonen og finner på aktiviteter som skaper lokalt samhold og engasjement. TV Aksjonen har et spennende undervisningsopplegg som skolene lett kan ta i bruk, forteller Vibeke Olsen.