Sporty ambassadører

Hun er en gründer som har dannet et treningsnettverk for kvinner med fokus på mestring, samhold og selvtillit. Nå vil hun bruke sitt nettverk til å hjelpe andre kvinner frem. Sportsjentene har blitt ambassadører for årets TV-aksjon.

Tekst av Eli Christensen Ducros

Fysioterapeut Elin Årseth opprettet i 2015 Sportsjentene, med tanken om å samle jenter og damer som ville lære idrett i et trygt og godt sosialt miljø. Nå har Sportsjentene flere treningsgrupper i Telemark og Vestfold og nærmere 300 kvinner deltar ukentlig, både sommer og vinter.

Samhold og mestring

Treningsgruppene er lavterskel slik at alle opplever å bli inkludert og kan bygge selvtillit. Elin har knyttet til seg vertinner som praktiserer inkludering og som er gode rollemodeller for andre. Hun sier det er et grunnleggende behov for å bli inkludert, akseptert, forstått og føle at man passer inn. Denne måten å jobbe på har ført til Sportsjentenes suksess og gjør at de knytter til seg både førstegangs løpere og ultraløpere.

Elin har hele tiden ønsket at Sportsjentene skal være noe mer enn treningsgrupper, så for henne var det ikke vanskelig å takke ja til å være  ambassadør for årets TV-aksjon.  Hun assosierer sitt arbeid tett med CAREs måte å jobbe på, danne kvinnenettverk som heier på hverandre og hjelper hverandre frem. I CAREs spare- og lånegrupper er det på lik linje med Sportsjentene fokus på samhold og at kvinner skal føle mestring.

 

Fotograf Gunnar Kleppe

Oppfordrer til å gå med bøsse

Nå oppfordrer Elin Sportsjentene og alle andre som er glad i å være i bevegelse til å legge ut på årets viktigste søndagstur den 20. oktober.

– Man kan gå, jogge eller løpe fra dør til dør. Jo tyngre bøssa blir, jo mer styrketrening for armene. I gjennomsnitt samles det inn 1400 kroner per bøsse og for det beløpet kan 5-6 kvinner gjennom CARE bli med i en spare- og lånegruppe og få mulighet til et nytt liv. Tenk hvilken forskjell vi kan være med å utgjøre dersom vi er mange som går med bøsse den 20. oktober, sier Årseth.