PwC Norge går «all in» for årets TV-aksjon

PwC Norge går «all in» for årets TV-aksjon

PwC Norge samler kreftene og involverer hele den landsdekkende organisasjonen sin når de skal samle inn penger til årets TV-aksjon.

– Dette er et tema som er svært viktig. Plastproblematikken angår oss alle, og næringslivet har et soleklart ansvar når det kommer til å bidra til å fjerne marin forsøpling, samt skape bevissthet rundt problemstillingen, sier Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør i PwC Norge.

PricewaterhouseCoopers er et globalt nettverk av firmaer innen revisjon og rådgivning.

Dobler beløpet

Alle de ansatte har blitt oppfordret til å gi penger til en felles PwC Spleis, og målet er å samle inn minimum 200.000 kroner. Dersom målet nås vil PwC doble beløpet. Det innebærer at det potensielt kan komme inn over 400.000 kroner fra PwC til TV-aksjonen.

– Denne spleisen er selvsagt ikke forbeholdt PwC-ansatte. Hvem som helst kan støtte vår spleis. Så er det jo en bonus at summen blir doblet om vi når målsettingen, sier Løvstad.

Hopper i havet for TV-aksjonen

På toppen av dette, har flere av PwCs ledere over hele Norge tatt utfordringen om å ta seg et iskaldt høstbad dersom de når det interne innsamlingsmålet.

Se filmen her: https://www.facebook.com/watch/?v=572612626906441

Jeg kan love at det også kommer en morsom badefilm med både kalde og høstbleke ledere fra hele landet dersom vi klarer målet vårt, avslutter Løvstad.

Ringestaffetter

Som om ikke dette var nok så deltar ansatte i PwC Norge på næringslivsdugnader rundt i alle regionene hvor det er PwC-kontorer, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Her vil nok telefonlinjene gå varme over hele landet!

Leder i TV-aksjonen, Vibecke Østby er godt fornøyd med engasjementet.

– Vi er utrolig glade for at store aktører som PwC velger å gi jernet for TV-aksjonen. De har kontorer over hele landet og har med det potensialet til å nå bredt. Vi håper selvsagt at de når målet sitt og at flere dresskledde ledere i PwC må hoppe for et hav av muligheter.