Plastsøppel blir til kunst

Plastsøppel blir til kunst

Sjette trinn på Røyneberg skole i Sola var fullt engasjert og opptatt med plastsøppel fra havet og søppelkunst på Jæren Friluftshus på Orrestranden sist uke. Kunstresultatet - en gråhegre og en toppskarv, doneres til årets TV-aksjon.

Kunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen reiser Norge rundt for å formidle kunnskap om marin plastforsøpling og lære elevene hvordan plast på avveie faktisk kan bli en ressurs.

– Vi har besøkt omlag 15.000 elever i Norge. Vi skulle ha vært på Jæren i vår, men koronasituasjonen satte en stopper for det. Nå er vi heldigvis i gang og tar selvsagt alle smittehensyn, forteller Astor Andersen. Det var kjærligheten til naturen og forferdelsen over hva som skjer med havet som gjorde at de to multikunstnerne engasjerte seg.

– Vi har ansvar for å levere over et rent hav til våre barn og barnebarn, sier Andersen. Det er viktig å tenke nytt om plastsøppel. Til elevene sier vi at «søppel finnes ikke, bare ressurser på avveie». Vi forteller elevene at det finnes alternativer til å bare rydde søppel og kvitte seg med det. Det går an å lage kunst av søppelet og tjene penger på det. Snu noe negativt til noe positivt, supplerer Kari Prestgaard.

– Det er jo slik at vi ikke glemmer opplevelser. Det er lettere å glemme en tekst eller et bilde. I skolen i dag er det dessverre færre timer med kunst og håndverk enn før. Vi ønsker at elevene skal øve seg på å bruke hendene, få en følelse av mestring og få bekreftet sin egen kreativitet.

Kunstnerne forteller at det nå er kø av folk som vi være med på opplegget.

– Hver workshop åpner med en presentasjon av hvordan plast i havet påvirker dyrelivet, deretter deles elevene i grupper og sirkulerer på tre stasjoner. På første stasjon lager elevene en fantasifisk eller - fugl, på andre stasjon er de arkeologer fra framtida og studerer vår tids plastsøppel, på siste stasjon samarbeider elevene om å lage en naturtro fugl eller fisk.

Bildene elevene lager fotograferes og sendes til skolene som digitale filer. Toppskarven og gråhegren som elevene fra Røyneberg skole laget donerer vi til årets TV-aksjon. Vi har støttet TV-aksjonen med salg av plastsøppelkunst siden 2013, forteller Andersen.

– I år har vi allerede gitt ni bilder til Fylkesmannen i Rogaland som skal holde en auksjon i Statens Hus for de ansatte siste uken før TV-aksjonsdagen til inntekt for aksjonen, sier hun. Fylkesmannen i Rogaland, Lone Solheim, er leder for TV-aksjonens fylkesaksjonskomité i Rogaland.

– Takket være Magnus Utsogn og Jæren Friluftsråd fikk vi komme til de flotte Jærstrendene denne uken, sier Prestgaard. Vi jobber mye for Den kulturelle skolesekken, men de siste årene har det strømmet på med forespørsler fra friluftsråd og våtmarksentre. Vi har også hatt oppdrag for Norsk maritimt museum, Naturhistorisk museum (UiO), Akvariet i Bergen, Nobels Fredssenter og diverse bibliotek.

– Vi har lang tradisjon for strandrydding på Jæren, forteller Magnus Utsogn, leder for Jæren Friluftsråd. I fjor var det over 6000 frivillige som ryddet. Vi har satt ut poser og utstyr slik at de som går tur her, lett kan finne utstyr for strandrydding. Jærstrendene er egentlig veldig rene, forteller Utsogn. Han ble veldig glad da han fikk kunstnerne til Friluftshuset på Orre. Flere skoler har vært på besøk denne uken og har vært veldig fornøyde.

Det er fiskeriene, havbruket og bøndene som er de største synderne langs norskekysten. -Vi finner utrolig mye tau, hansker, husholdningsartikler, avfall fra båter, plastemballasje og masse mer. En del av det vi finner her på vestlandskysten kommer også fra Storbritannia, spesielt Scotland.

Bildene til Prestgaard/Andersen er veldig populære. Stortinget har kjøpt inn flere og i 2019 vant miljøkunstnerne 1. pris i en konkurranse utlyst av FNs miljøprogram i Genève for sitt arbeid med barn og unge.