Kvalsund i hundre tusen!

Kvalsund i hundre tusen!

Kvalsund kommune har satt seg som mål å samle inn 100 000 kroner til årets TV-aksjon. Lykkes de skal alle ansatte i kommunen danse BlimE dansen utenfor rådhuset mandag etter aksjonsdagen.

– Vi kan ikke love at kvaliteten på dansen blir den beste, men vi skal i hvert fall gjøre en innsats, både for saken og dansen, sier ordfører i Kvalsund Terje Wikstrøm.

Godt i gang

Skal de nå målet må Kvalsund slå innsamlingsrekorden på 80 000 kroner fra 2016. For å engasjere innbyggerne har kommunen oppfordret folk til å gå perleturer. Dette er et initiativ der man kan registrere turer man går, og for hver registrerte tur har kommunen bidratt med 10 kroner, med et tak på 25 000 kroner. I tillegg har kommunens ungdomsråd bidratt med 2500 kroner fra sitt budsjett til årets TV-aksjon. Det gjør at kommunens bidrag har økt med 12 500 kroner siden toppåret.

– Vi håper dette skaper ringvirkninger slik at flere tar del i engasjementet. Vi føler allerede nå at vi er foran skjema og at engasjementet er større nå enn på vårt toppår. Men her må vi stå på hver dag for å nå målet slik at saken får mest mulig oppmerksomhet og at folk kan få se en herlig dans med flotte folk, sier kommunikasjons- og markedskonsulent i kommunen Ulf-Terje Nyheim Eliassen.

Engasjerer hele kommunen

Kvalsund har to Sanitetsforeninger som deltar aktivt. Porsa sanitetsforening donerer hele sitt overskudd fra kafèdrift under kommunens 150-års jubileum og Kvalsund sanitetsforening stiller med flere bøssebærere. Også ungdomsklubben på Kvalsund deltar. De skal selge mat og bidrar med overskuddet av salget til TV-aksjonen. I tillegg er det flere i kommunen som trår til med private initiativ.