TV-aksjonist: – Jeg ser hva frivillighet gjør med folk

TV-aksjonist: – Jeg ser hva frivillighet gjør med folk

Bjørg Vestbø har vært daglig leder ved frivilligsentralen på Rennesøy i Rogaland i 15 år. Om to år blir hun pensjonist, men hun har ingen planer om å slutte med frivillighet med det første. 

– TV-aksjonen er litt som 17. mai her på øya. Alle stiller opp og det er stor aktivitet på øyene. Nå har Rennesøy blitt en kommunedel i Stavanger kommune, men avviklingen av TV-aksjonen blir som alltid, og bøssene står lagret her på Rennesøy, sier en engasjert Bjørg Vestbø. 

Vi har lang tradisjon for å rydde mellom fjæresteinene og langs kystlinjen vår. Hold Norge Rent gir oss hansker og poser hvert år. I år må vi få til noe sammen slik at vi får ekstra fokus på TV-aksjonen. 

Bjørg forteller at de har 23 roder og full dekning med bøssebærere hvert år.

– Vi har fått til et unikt samarbeid med både lærere og foreldre til 5. klassingene på Rennesøy. Ungene gleder seg til de begynner i 5. klasse, for da får de være med på å planlegge TV-aksjonen, forteller Bjørg.

Hun besøker både klassen og foreldremøtet hvert år for å fortelle om årets tema og hva som skjer på aksjonsdagen. Hver voksen har ansvar for to barn og følger med på ruten. Barna får lov til å bære bøssene.

– Det er virkelig en flott dag med mange aktiviteter. Vi har to skoler på Rennesøy, og i tillegg til at 5. klassingene er med på bøssebæring, har skolene skoleløp. Mosterøy skole løp inn over 80.000 kroner i fjor, forteller Bjørg.

Frivilligsentralen på Rennesøy har stort fokus på eldre. Barn og ungdom er mest opptatt i den organiserte idretten og foreningslivet. Eldrekafé, trimgruppe, lyttevenner, seniordan og allsang med basar er bare noe av det Bjørg jobber med.

– Vi har ingen kø av frivillige, men når det organiseres konkrete opplegg blir folk med. Det er viktig for eldre å delta på aktiviteter, og det er like viktig for eldre å delta som frivillige. Jeg ser hva frivillighet gjør med folk, sier Bjørg, og legger til at om to år blir hun pensjonist. Da slutter hun å jobbe, men vil fortsette med frivillig arbeid.

Bjørg Vestbø, daglig leder, Frivilligsentralen Rennesøy og Terje Øvrebø (Sp), leder for kommunedelsutvalget og politisk ansvarlig for TV-aksjonen på Rennesøy.