Strandryddeuka utsatt: Slik engasjerer du deg nå

Strandryddeuka utsatt: Slik engasjerer du deg nå

Frem mot den store TV-aksjonsdagen 18. oktober er det mange måter vi kan bidra til å bekjempe plast i havet på. Også nå som korona har satt en demper for årets ryddedugnad, forteller Fanny Pindsle fra Hold Norge Rent. 

–  Det er selvfølgelig trist at vi måtte utsette, men etter sommeren vil behovet være enormt. I mellomtiden får vi bidra på en måte som er forsvarlig, sier Fanny Pindsle, ryddegeneral i Hold Norge Rent.  

I fjor ble det samlet inn 46 tonn søppel under strandryddeuka, som nå er utsatt til høsten på grunn av smittefare. 

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Ifølge Havforskningsinstituttet flyter kun én prosent av all plasten på overflaten, fem prosent driver opp på land og resten ender opp på havbunnen. Dette er en stor trussel mot dyrelivet og oss mennesker, og i år går NRKs store innsamlingsaksjon til WWF og kampen mot plast i havet.

Det kan være bevisstgjørende i seg selv å rydde plast, forteller Fanny. –Da ser man hvor mye som ligger strødd rundt omkring. Foto: Privat

Fanny tror at utfordringer knyttet til klima og miljø fort føles for abstrakt, og at det krever mye av folk å engasjere seg.

– Å bidra til å minske forsøpling derimot, det er noe alle kan gjøre. Plastproblemet er veldig konkret, og det føles godt å delta i et arbeid som nytter. 

Hun begynte å jobbe som prosjektleder for ryddekampanjene til Hold Norge Rent for tre år siden. Nå leder hun blant annet strandryddeuken; Norges største ryddedugnad. 

– Det hjelper å rydde, og et eksempel på dette er at vi nå ser mindre søppel på strendene i Lofoten, sier Fanny. 

Forskere har analysert mengden søppel på strendene i Lofoten fra 2011 og til 2018. SALT, sammen med Lofoten Avfallsselskap (LAS), har kommet fram til at den totale mengden søppel som kommer inn per 100 meter strand har blitt redusert med 25 kilo i løpet av disse åtte årene.

Slik kan du engasjere deg

Hold Norge Rent arrangerer denne uken #holdavstanduka på sine kanaler i sosiale medier. Her kommer de med tips til hvordan du kan minske forsøpling også nå som vi er rådet til å holde oss hjemme.

–  Hvis du kommer over en strand eller et område i marka med mye søppel, kan du registrere dette på ryddenorge.no. Du kan også plukke søppel, men ikke plukk mer enn du kan kaste i dunken hjemme, og husk hansker, sier Fanny. 

Frivillige rydder søppel under Hold høsten ren 2019, på en strand utenfor Drammen. Foto: Hold Norge Rent

Hun understreker at plast i havet ikke er et problem som kan løses med opprydning alene. Plastforbruket må reduseres, produsentene må ta ansvar og det må utvikles nye bærekraftige løsninger.

–  TV-aksjonen er et stort steg i riktig retning i det internasjonale arbeidet for å hindre marin forsøpling. Årets aksjon kommer til å få store ringvirkninger, både på grunn av avfallssystemene som skal sørge for mindre søppel i elvene, men også fordi lokalbefolkningen får mulighet til å lære mer om problemet og finne gode løsninger i fremtiden, sier Fanny. 

Nettopp det å lære mer, tror Fanny er nøkkelen for å gjøre endringer i eget liv.

– Jo mer jeg forstår, desto enklere blir det å gjøre de små endringene som kan gjøre en forskjell.

Det trenger ikke å være mer komplisert enn å kaste søppelet i riktig dunk, kjøpe litt mindre engangsplast eller plukke opp noen plastbiter fra bakken, forteller Fanny. 

Med bakgrunn fra Avfall Norge, og som tidligere ungdomsdelegat i FNs klimatoppmøte, er ikke klima- og miljøproblematikken noe nytt for 31-åringen fra Sandefjord. Men hun innrømmer at hun ikke alltid har vært like bevisst på plastproblemet. 

– Jeg har fått mange aha-opplevelser etter jeg begynte å jobbe med plast. På et tidspunkt forstod jeg hvordan søppelet man putter i sprekkene på benken i parken eller kaster i en overfylt søppelkasse, til slutt ender opp på havbunnen eller skylles inn på en strand. Det forsvinner aldri, sier Fanny.