Er dette den viktigste gaven Posten sender ut i år?

Er dette den viktigste gaven Posten sender ut i år?

På grunn av koronapandemien samlet årets bøssebærere inn til TV-aksjonen digitalt. Heldigvis stiller gode støttespillere opp med flotte løsninger slik at vi får muligheten til å inkludere alle. I år støtter Posten TV-aksjonen!

TV-aksjonen har som mål å gi hele Norge anledning til å delta i dugnaden. Men i år skal ikke 100 000 bøssebærere ut å besøke alle hjem i Norge. Det er mange som gleder seg til at det kommer en bøssebærer på døra på aksjonsdagen og som gleder seg til å gi, men som kanskje ikke er like aktive på nett. Derfor har TV-aksjonen søkt nye løsninger i år, og Posten stiller opp! Med utsendelse av hele 700 000 postkort med en hilsen fra TV-aksjonen, som skal gi flere muligheten til å gi.

– Dette er helt fantastisk! Under normale omstendigheter får vi masse hyggelige tilbakemeldinger fra mennesker som gleder seg til aksjonsdagen. I år har vi fått noen bekymringsmeldinger fra folk som lurer på hvordan de kan delta. Dette gjelder spesielt de eldre som kanskje ikke opplever årets aksjon som like tilgjengelig. Vi er derfor rørt og stolt av Posten, som hjelper oss med å nå frem til disse, uttrykker Vibecke Østby, leder for TV-aksjonen.

Miljø og bærekraft satsningsområde for Posten

Hvert år bidrar posten med et tjenestebidrag på 400 000 kroner til en veldedig organisasjon. I år valgte de å bruke midlene på å hjelpe TV-aksjonen med å nå ut til 700 000 husstander. De satser på miljø og bærekraft og har ambisiøse mål som de jobber mot hver dag.

– WWF støtter opp om mange av de konkrete miljømålene vi er opptatt av. I år kan jo ikke bøssebærerne gå fra dør til dør. Gaven fra Posten gjør det mulig for TV-aksjonen å sende ut postkort til husstander i Norge. Forhåpentligvis kan vår gave bidra til økt giverglede – og det enda høyere innsamlingsbeløp til WWF og den viktige jobben de gjør, sier Tone Wille, konserndirektør i Posten. Hun avslutter med å oppfordre alle som kan til å gi et bidrag til kampen mot plast i havet; Vipps til 2133!

– Det er ikke lett å dekke hele befolkningen med en heldigital TV-aksjon. Der steppet Posten inn som en reddende havengel, slik at også de som ikke nødvendigvis bruker så mye tid på digitale kanaler får oppmerksomhet og en mulighet til å bidra, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.