Dette går pengene til

Dette går pengene til

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Gjennom årets TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet.

Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. 

Bli med på årets viktigste søndagstur 24. oktober! 

Bangladesh

I Bangladesh blir mer enn 50 prosent av jentene giftet bort før de fyller 18 år, til tross for at det finnes lover som forbyr barneekteskap. Tradisjon og kultur trumfer dessverre ofte nasjonale lover. Fattigdom er også en viktig årsak til barneekteskap, og i mange tilfeller kan det virke som den eneste utveien for fattige familier. Å gifte bort datteren betyr færre utgifter til mat, klær og utdanning.

Plan har hatt prosjekter i Bangladesh siden 1994 og jobber blant annet med å gi barn og unge opplæring i hvilke rettigheter de har, slik at de selv kan bli med i kampen mot barneekteskap. 

Med midlene fra årets TV-aksjon skal vi: 

 • Gi jenter relevant yrkesopplæring og opplæring i entreprenørskap
 • Støtte ungdomsgrupper og lokale organisasjoner i deres kamp mot barneekteskap
 • Gjennomføre opplæring og informasjonskampanjer mot barneekteskap
 • Bilde Bangladesh

Nepal

Omtrent 40 prosent av jentene i Nepal gifter seg før de fyller 18 år, som er blant de høyeste i Asia. I noen deler av landet og blant enkelte folkegrupper er tallet langt høyere. Koronapandemien har bidratt til å styrke mange av årsakene til barneekteskap. Lav utdanning, fattigdom, diskriminering og ikke minst tradisjonelle oppfatninger som plasserer gutter høyere på rangstigen enn jenter, er blant årsakene til at jenter i Nepal giftes bort som barn. Plan arbeider for å endre tradisjonelle oppfatninger og diskriminering som er en viktig del av arbeidet mot barneekteskap.

Med midlene fra årets TV-aksjon skal vi:   

 • Bidra til en trygg skolehverdag med egne toaletter for jenter.  
 • Støtte ungdomsnettverk og lokale organisasjoner i sitt  påvirkningsarbeid mot barneekteskap 
 • Gi jenter relevant yrkesopplæring og opplæring i entreprenørskap
 • Bilde Nepal

Malawi

40 prosent av jentene i Malawi blir giftet bort, ofte med den følgen at de må slutte på skolen. Dermed mister de en mulig vei ut av fattigdom. Andre årsaker til barneekteskap er kultur og lav grad av likestilling.

Plan har i mange år gitt opplæring i jenters rettigheter og støttet ungdomsgrupper som har kjempet mot barneekteskap. I 2017 kom seieren da myndighetene i Malawi forbød barneekteskap. Lovendringen er et svært viktig skritt i riktig retning, men fremdeles er det familier som ønsker å følge de gamle tradisjonene. Forskjellen nå er at ungdommene har loven på sin side.

Med midlene fra årets TV-aksjon skal vi:    

 • Drive opplysningskampanjer lokalt om at barneekteskap faktisk er forbudt.
 • Gi gutte- og jenteklubber kursing og opplæring i rettigheter for å bekjempe barneekteskap.
 • Opplæring i hvordan man kan anmelde overgrep og følge opp de som blir utsatt for det.
 • Bilde Malawai

Mali

I Mali blir mer enn 50 prosent av jentene giftet bort. Landet har vært preget av politisk uro og væpnet konflikt siden 2012. Dette har ført til mange stengte skoler og migrasjon. Fattigdom, sykdom og lang avstand til skolen hindrer utdanning. Skolene som er i drift har dårlig med utstyr, lite læremateriell og klasserommene er overfylt. Plan jobber for at flere barn skal få skolegang og at jenter ikke skal bli utsatt for barneekteskap og kjønnslemlestelse.

Gjennom Plans arbeid lærer lokale ungdomsgrupper mer om sine rettigheter, slik at de kan beskytte seg mot overgrep og skadelige skikker. 

Med midlene fra årets TV-aksjon skal vi:   

 • Gi stipend eller støtte til jenter slik at de får mulighet til å fullføre sin skolegang 
 • Starte opp lokale ungdomsgrupper i kampen mot kjønnslemlestelse, barneekteskap og andre skadelige tradisjoner 
 • Arrangere foreldrekurs i omsorg og ikke-voldelig oppdragelse
 • Bilde Mali

Niger

I Niger blir nesten 80 prosent av jentene før de har fylt 18 år. Landet er blant de fattigste i verden, og rammes stadig av både naturkatastrofer og konflikter mellom opprørsgrupper. Dette har ført landet inn i dyp fattigdom, matmangel og mangel på skolegang for barna.

Plan jobber spesielt for å bekjempe barneekteskap, sikre flere jenter skolegang og begrense det høye antallet tenåringsgraviditeter i landet. Mange er så unge når de føder at kroppene deres får fysiske skader under fødselen – eller at de dør. 

Med midlene fra årets TV-aksjon skal vi:  

 • Drive opplæring i grunnleggende rettigheter for barn og unge 
 • Legge til rette for dialogmøter mellom ungdom og eldre, slik at flere lar være å gifte bort barna sine 
 • Trene opp helsepersonell og lærere i seksuell og reproduktiv helse 
 • Gi nødhjelp til konfliktfordrevne og lokalsamfunnet som tar imot dem
 • Bilde Niger