I år går TV-aksjonen til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Redd Barna er til stede der barna trenger det, og bidrar til at barn, og de som stiller opp for dem, får hjelpen de trenger. Det er de frivillige og feltarbeiderne i nærmiljøet som er de ekte heltene. De bidrar til at barna får en tryggere barndom.

Inntektene fra TV-aksjonen 2023 vil bidra til å gjenforene barn med sine familier i Sør-Sudan og gi utdanning og trygge oppholdssteder for barn i Syria, Ukraina, Bangladesh og DR Kongo. Pengene vil også gå til arbeidet for at barn som har flyktet til Norge, skal få oppleve mestring, felleskap og inkludering i sitt nærmiljø. 

Krig og konflikt frarøver barn deres rettigheter. Barn blir drevet på flukt, blir rekruttert til væpnet konflikt, blir voldtatt og giftet bort, blir skilt fra familien og får ikke gått på skolen.

– Birgitte Lange, Redd Barnas generalsekretær

Hvert sjette barn i verden vokser opp i områder med krig og konflikt. For at barn skal kunne le, leke og leve i fred, trenger de trygge rammer og hjelp til å takle vonde opplevelser.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette er Isra’a​. Her er hun ti måneder gammel og var underernært. Redd Barna og partnerorganisasjonen, Shafak, hjalp Isra’a og moren Aya gjennom deres mobile helsetilbud i en flyktningleir nordvest i Syria.

Derfor går TV-aksjonsmidlene til

 

 • Feltarbeidere som gir individuell støtte og oppfølging til sårbare barn

 • Veiledning og støtte til foreldre og omsorgspersoner slik at de kan hjelpe barn som har opplevd mye vondt

 • Å gjenforene barn med familiene sine

 • Praktisk hjelp med amming og riktig ernæring for de minste barna

 • Å få barnesoldater ut av konflikten og tilbake til familien og lokalsamfunnet sitt

TV-aksjonsmidlene går til å skape trygghet for barn i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan og DR Kongo.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Da rebeller angrep landsbyen til ti år gamle Domaac i 2019, ble mange mennesker drept. Den unge gutten var blant dem som klarte å flykte, men uten å vite hvordan det hadde gått med moren og broren. Nesten fire år senere blir han endelig gjenforent med familien.

For at barn skal kunne lære i fred trenger de trygge skoler. Skolen representerer normalitet og framtidshåp for barn som lever i krig og konflikt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette er Lujain (t.v). Hun elsker å spille fotball sammen med søskenbarna og vennene sine. Hennes store drøm er å bli lege og at alle som er påvirket av konflikten blir lykkelige. Lujain bor i en leir som blir støttet av Redd Barnas partnerorganisasjon Shafak og Violet.

I tillegg til å lære å lese og skrive og andre skolefag, møter barna venner, leker og treffer voksne som kan hjelpe dem å håndtere vanskelige opplevelser. Skolegang beskytter også barn mot å bli rekruttert til væpnede grupper og utsatt for tidlig ekteskap.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Her ser vi en skoleklasse i DR Kongo. I denne klassen går Victoire som får hjelp av Redd Barna etter å ha mistet mye skolegang fordi hun måtte flykte med familien. 

Derfor går TV-aksjonsmidlene til

 

 • Samarbeid med skoler, foreldre og lokalsamfunn slik at det er trygt å komme seg til og være på skolen

 

 • Å veilede lærere slik at de er bedre forberedt til å undervise i en krisesituasjon og til å hjelpe barn som har hatt vonde opplevelser

 

 • Tilpasset undervisning til særlig sårbare barn og barn som har mistet skolegang

 

 • Skolesett med sekk, bøker og skrivesaker

TV-aksjonsmidlene går til trygg læring i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan og DR Kongo.

------------------------------------------------------------------------------------------------

10 år gamle Olesia tegner med skrivesaker hun har fått av Redd Barna. Hun bor midlertidig
i en gymsal i Ukraina.

450 millioner barn bor i dag i konfliktområder, og aldri før har så mange mennesker søkt om beskyttelse i Norge. Et nærmiljø som ser, hører og tar vare på barna, er avgjørende for at barn skal ha det bra. 

Barn trenger steder å oppholde seg der de kan leke og le, og samtidig være blant voksne som tilrettelegger for aktiviteter slik at barn kan være barn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette er Nur. ​Han leker i et av Redd Barnas trygge områder for lek og utvikling i Cox’s Bazar i Bangladesh med feltarbeideren Nezam. ​Nur er hørselshemmet og Redd Barna følger han opp, og har blant annet hjulpet ham med å få tak i et høreapparat.

 

Derfor går TV-aksjonsmidlene til

 

 • Trygge områder for lek og utvikling

 

 • Å mobilisere og lære opp frivillige som ser og tar vare på barna

 

 • Inkludere barn og ungdom i nærmiljøet

 

 • Å gi barn, ungdom og deres støttespillere kunnskap og verktøy til å skape endring for seg og sine lokalsamfunn

TV-aksjonsmidlene går til trygge nærmiljøer i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR-Kongo og Norge.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sami danser dabke, en tradisjonell syrisk dans, sammen med en av Redd Barnas feltarbeidere i Nordøst-Syria.

Ønsker du å lese mer om hva pengene går til i hvert enkelt land? Trykk her!