TV-aksjonen og COVID-19

En hilsen fra TV-aksjonsleder Vibecke Østby. 

Kjære TV-aksjonsvenner. 

Tusen takk til alle dere som er med på å legge til rette for at din kommune blir med på den tradisjonelle dugnaden som TV-aksjonen har blitt. Sammen jobber vi for å arrangere årets dugnad på en trygg og god måte. 

TV-aksjonsleder Vibecke Østby

Vi i TV-aksjonen følger koronasituasjonen nøye i denne vanskelige tiden, og tilpasser oss anbefalingene fra FHI og myndighetene forløpende. Vi har også tett dialog med Norges Innsamlingsråd og Frivillighet Norge, som støtter oss med informasjon om gode løsninger i våre felles utfordringer.  

I år skal vi være solidariske med mennesker i Sørøst-Asia som lever med plastutfordring og manglende muligheter for søppelhåndtering i sin hverdag. Hvert år havner mer enn åtte millioner tonn plast i havet. Det meste kommer fra land på grunn av manglende, eller lite fungerende, avfallssystemer. 

Sammen skal vi klare å bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker i Thailand, Filippinene, Indonesia og Vietnam. Det er en fantastisk tradisjon vi har der ordførere, hvert år, støtter opp om vår felles dugnad som ledere av aksjonen i sin kommune. Vi er takknemlige for alle dem som allerede har takket ja til å bli med og som utnevner komitemedlemmer i kommuner over hele landet i disse dager.

Ta vare på hverandre og hold avstand.     

Varme hilsener fra Vibecke Østby, leder for TV-aksjonen.