Årets undervisningsopplegg for TV-aksjonen er klart

Årets undervisningsopplegg for TV-aksjonen er klart

Hva betyr det at vi blir født med ulike utgangspunkt? Hvilke konsekvenser har det at noen diskrimineres – og hva kan vi oppnå hvis alle får de samme mulighetene? Undervisningsopplegget til årets TV-aksjon handler om likestilling og kvinners rettigheter.

Skolesidene er gratis og åpne for alle, og er laget fra barnas perspektiv med utgangspunkt i deres hverdag. Gjennom aktiviteter får elevene selv kjenne på urettferdighet, og får dermed en bedre forståelse for hvordan det er å oppleve dette daglig. Videoer og interaktive løsninger skal engasjere elevene og lære dem om grunnleggende problemstillinger rundt likestilling. 

FNs bærekraftsmål på timeplanen

Det er det digitale læringsuniverset Salaby som har utviklet opplegget i samarbeid med CARE og TV-aksjonen. De har sørget for å dekke tre tverrfaglige temaer hentet fra lærerplanen; folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Gjennom disse temaene gjør elevene seg kjent med FNs bærekraftsmål.

Et enkelt verktøy for lærere

Sidene består av èn ressurs for elevene – og en egen for lærerne. På lærerens side finnes fellesaktiviteter og veiledning til undervisningsopplegget. På elevens side finner du videoer, tekster og spill til bruk i mindre grupper eller individuelt.

Her finner du link til undervisningsopplegget.

Fakta om årets TV-aksjon:

Årets TV-aksjon "Nå er det hennes tur" går til CARE og deres arbeid for likestilling og kvinners rettigheter. Med TV-aksjonen skal CARE skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Minst 400 000 kvinner skal få mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.