Å ha en stemme som betyr noe

Å ha en stemme som betyr noe

– Jeg sørger for at kvinner blir tatt hensyn til.

Hadjo Djibo er politisk aktiv, og nyter stor tillit for den innsatsen hun gjør for de svakeste i lokalsamfunnet i Niger. Slik har det ikke alltid vært.

Da tobarnsmoren mistet ektemannen virket situasjonen desperat.

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å forsørge familien. Det var det vanskeligste øyeblikket i mitt liv, forteller Hadjo, som kommer fra Hamdallaye, en liten by tre mil fra Nigers hovedstad Niamey. Hun hadde hørt snakk om en spare- og lånegruppe etablert av CARE. Gruppen holdt på å sette opp et lese- og skrivekurs for medlemmene i Hadjos hjemby, og hadde behov for en lærer. Som en av få kvinner som hadde gått på skole, søkte hun og fikk jobben. Den nye rollen passet henne perfekt: Hadjo hadde lenge hjulpet kvinner i lokalsamfunnet med å lese og regne.

Stilte til valg

Hun kastet seg ut i arbeidet med stor entusiasme, og begynte selv å delta på flere kurs i regi av CARE. Opplæring i økonomi, entreprenørskap og salg gjorde hennes egen økonomi mer stabil. Hadjo deltok også på kurs i lederskap og kurs i hvordan man kan bli bedre til å snakke for store forsamlinger. Så tok hun valget om å ta et modig steg i en helt ny retning. Hun stilte til valg i det lokale rådet i kommunen.

– Etter å ha diskutert det med de andre kvinnene i spare- og lånegruppen, ga de meg deres fulle støtte.

Kvinnene gikk helhjertet inn for å stemme Hadjo frem, og hjalp henne til å få en posisjon som gjorde henne i stand til å kjempe for kvinnenes behov, og la deres stemmer bli hørt.

– Jeg leder nå komiteen for sosiale saker i min kommune. Vi jobber for utvikling, og jeg sørger for at kvinner blir tatt hensyn til når vi lager våre planer, sier hun.

Vil få med flere kvinner

Hadjos energi og entusiasme er godt kjent i lokalsamfunnet, og hun nyter stor respekt for arbeidet hun gjør. Jevnlig besøker hun landsbyer, snakker med kvinner og lytter til deres behov. Informasjonen tar hun med seg inn i arbeidet sitt, og hun tar det også opp i møter med ordføreren.

Innsatsen har gitt resultater. Antall jenter som går på skole har økt med 12 prosent siden 2012, samtidig som kvinner har økt sine inntekter, og har mer penger til å kjøpe nødvendige varer til hjemmet og investere i egen arbeidsplass. Hadjo gleder seg over resultatene, men hun føler det fremdeles er mye som gjenstår.

– Det vi har oppnådd hadde ikke skjedd uten tilbudet jeg har fått fra CARE. Det har vært en uforglemmelig skole. Likevel er bare to av 14 rådsmedlemmer i kommunen kvinner. Jeg skulle ønske det var flere, sier hun.