VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Neptus as kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • Hanna Stensland-Bugge kr 300,- til TV-aksjonen.
  • Janne Jensen kr 300,- til TV-aksjonen.
  • Konsert Eidsberg kr 25 400,- til TV-aksjonen.
  • Lions Club Onsøy kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I kr 7 500,- til TV-aksjonen.
  • ØSTERÅS SOKN kr 2 827,- til TV-aksjonen.
  • Tromøy Sokn kr 6 149,- til TV-aksjonen.
  • IMI Kirken kr 8 204,- til TV-aksjonen.
  • Halden vgs, avd. Halden fengsel og Halden fengsel kr 14 945,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 244 533 501,-