• SpareBank 1 Østlandet i kampen mot plast i havet. kr 156 500,- til TV-aksjonen.
  • Vål'enga gjør havet kongeblått! kr 4 000,- til TV-aksjonen.
  • Eidsiva støtter TV-Aksjonen i kampen mot plast i havet kr 53 600,- til TV-aksjonen.
  • SpareBank 1 Gudbrandsdal sin digitale bøsse til P3aksjonen kr 31 800,- til TV-aksjonen.
  • NITOs digitale bøsse til P3aksjonen kr 92 192,- til TV-aksjonen.
  • SpareBank 1 Østfold Akershus sin bøsse til TV aksjonen kr 77 578,- til TV-aksjonen.
  • Sirdal Videregående skole sin digitale bøsse til P3aksjonen kr 750,- til TV-aksjonen.
  • Beredt AS sin digitale bøsse til P3aksjonen kr 1 400,- til TV-aksjonen.
  • Ringebu skole kr 2 000,- til TV-aksjonen.
  • Teie sokn kr 2 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 228 417 981,-

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.

240 mill

TV-aksjonens bidrag til CARE i 2019

7 000

Frivillige deltar hvert år

9 mrd

Totalt har TV-aksjonen samlet inn mer enn ni milliarder kroner.

1974

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker.

NRK eier TV-aksjonen

NRK eier TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene. Når det er bestemt hvilken organisasjon som får TV-aksjonen, overtar organisasjonen langt på vei ansvaret for og eierskapet til aksjonen. Det betyr at eierskapet skifter fra år til år.

Ikke bare innsamling på bøsse

I tillegg til bøsseinnsamlingen kommer det inn bidrag og gaver fra kommuner, samarbeidspartnere, næringsliv, organisasjoner, menigheter, skoler og barnehager. Givere kan gi sitt bidrag via Vipps, telefon, overføring til konto, faktura og kort.