For generelle henvendelser
TV-aksjonen NRK Regnskogfondet E-post: Regnskogfondet, Mariboes gate 8, 0183 Oslo
Kari Bucher
Leder for TV-aksjonen
Sekretariatet
Telefon : 932 17 291
E-post :

Maren Jacobsen
Markedsansvarlig
Sekretariatet
Telefon : 922 34 962
E-post :

Maren Thorsen Bleskestad
Kommunikasjonsansvarlig
Sekretariatet
Telefon : 915 37 147
E-post :

Marius Lystad
Næringslivsansvarlig
Sekretariatet
Telefon : 980 35 765
E-post :

Rie Skogstad
Teamleder
Sekretariatet
Telefon : 454 34 265
E-post :

Stella Heieren
Informasjonsrådgiver næringsliv
Sekretariatet
Telefon : 414 13 133
E-post :

Vibecke Østby
Innsamlingsleder
Sekretariatet
Telefon : 920 40 652
E-post :

Øyvin Rannem Lund
Teamleder
Sekretariatet
Telefon : 934 20 603
E-post :

Anja Lillegraven
NRK-koordinator/ undervisningsopplegg
Sekretariatet
Telefon : 950 79 791
E-post :

Hanne Brown
Kommunikasjonsrådgiver/ mobilliseringsansvarlig
Sekretariatet
Telefon : 93410597
E-post :

Preform Administrasjon